اپلیکیشن واقعیت مجازی آموزش زبان

  اولین اپلیکیشن ایرانی واقعت مجازی آموزش زبان که توسط شرکت رویای روشن بیداری طراحی و ساخته شده است. با استفاده از این اپلیکیشن وعینک واقعیت مجازی، افراد می توانند در محیط های شبیه سازی شده حضور یاند و به یادگیری زبان بپردازند.

Continue reading “اپلیکیشن واقعیت مجازی آموزش زبان”