رویای بیداری

ژانویه 2, 2019

واقعیت افزوده در برابر واقعیت مجازی

تکنولوژی با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت است؛ بطوری که هرآنچه در گذشته غیرممکن می نمود، اکنون دیگر در تصور بشر غیرممکن به نظر نمی رسد. […]
ژانویه 2, 2019

واقعیت افزوده (AR) در مقایسه با واقعیت مجازی (VR) : تفاوت ها و شباهت ها؛ بخش اول

در این مقاله مروری داریم بر جنبه ­های بنیادین واقعیت افزوده (Augmented Reality) و واقعیت مجازی (VR) (Virtual Reality) و حوزه ­های اصلی که امروزه تکنولوژی […]
ژانویه 2, 2019

واقعیت افزوده (AR) در مقایسه با واقعیت مجازی (VR) : تفاوت ها و شباهت ها؛ بخش دوم

واقعیت مجازی چیست؟ واقعیت مجازی (VR) یک محیط مصنوعی است که در محیط کامپیوتر شبیه سازی شده و به کاربر به گونه ­ای ارائه می­ گردد […]